Friday, April 30, 2010

பிரபாகரன் தாயார் சிகிச்சைக்குக் கோரினால், நிபந்தனையின் பேரில் மாநில மத்திய அரசுகள் பரிசீலிக்கும்

AddThis Social  Bookmark Button
விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத் தலைவர் பிரபாகரனின் தாயார் பார்வதி அம்மாவிற்கு சிகிச்சை அளிக்க இந்திய மத்திய அரசும், பிரபாகரன் தாயார் சிகிச்சைக்குக் கோரினால், நிபந்தனையின் பேரில் மாநில மத்திய அரசுகள் பரிசீலிக்கும்

No comments: