Wednesday, October 23, 2013

ஏற்காடு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் எடுத்து செல்ல முறையான ஆவணங்கள் வேண்டும்:மாவட்ட ஆட்சியர்

ஏற்காடு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் எடுத்து செல்ல முறையான ஆவணங்கள் வேண்டும்:மாவட்ட ஆட்சியர்

No comments: