Monday, November 11, 2013

மக்கள் நலப் பணியாளர்களை பணிநீக்கம் செய்யலாம் என்கிற சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தின் தீர்ப்பை ரத்து செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்!

மக்கள் நலப் பணியாளர்களை பணிநீக்கம் செய்யலாம் என்கிற சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தின் தீர்ப்பை ரத்து செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்!

No comments: