Monday, September 27, 2010

மரணக் குழியிலிருந்து வாழ்தலுக்கான போராட்டம் - புதிய முயற்சி!


சிலியில் எதிர்பாராத விபத்தில் சிக்கிக்கொண்ட நிலக்கீழ் சுரங்கத்தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் கடந்த இரு மாதகாலமாக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அவர்களை மீட்கும்' சவாலான பணியின் அடுத்தகட்ட வேலைகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன.

தொடர்ந்து வாசிக்க

No comments: